+371 28227488
info@rkmitava.lv
Brīvības bulvāris 25, Jelgava, Latvija, LV-3002
Darba dienās 9:00-17:00

VĒRTĪBAS

PIETEIKTIES NODARBĪBĀM Tube You

Seko mums līdzi sociālajos tīklos un uzzini jaunumus par Regbija Klubs “Mītava” pirmais

KONTAKTI

Biedrība Regbija klubs „Mītava” Reģ.Nr.: 40008173751 Adrese: Brīvības bulv.25, Jelgava, Latvija, LV-3002, Kontakttālrunis: +371 26450883 E-pasts: info@rkmitava.lv Mājas lapas: www.rkmitava.lv Banka: Swedbanka, AS Kods HABALV22 Konta Nr.: LV84HABA0551030372600
Mājas lapu izveidoja un apkalpo Ainārs Mēnesis
Loka maģistrāle 1b,Jelgava, LV-3004
Kronvalda iela 24, Jelgava, LV-3002
Raiņa iela 6, Jelgava, LV-3001
ATBILDĪBA Mēs esam atbildīgi, veicinot veselīga dzīvesveida īstenošanu un popularizēšanu; Mēs esam atbildīgi par savu un savu tuvāko fizisko un garīgo veselību; Mēs esam atbildīgi par savu ģimeni, novadu un Valsti.
ATTĪSTĪBA Mēs neapstājamies pie sasniegtā un vienmēr tieca-mies uz savu izaugsmi, nepārtraukti attīstītoties un pilnveidojoties; Mēs izprotam , ka attīstībai un izaugsmei ir nepieciešama piepūle, tādēļ cītīgs treniņu process ir mūsu ikdienas patas.
GODĪGUMS Mēs esam par godīgu spēli, skaidriem un vienlīdzī-giem principiem visiem iesaistītajiem; Mēs esam un godīgi, spējam atzīt gan savas , gan citu kļūdas, uztverot tās kā iespēju, lai mācītos un attīstītos.